İki ülke çevre kirliliği için birlikte mücadele edecek

Türkiye ve Ekvator Cumhuriyeti arasında imzalanan mutabakat zaptına göre çevreyi korumak amacıyla iş birliği yapılacak.

Ekvator Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında Ankara’da imzalanan ve iki ülke hükümetlerinin çevre alanında iş birliğini içeren mutabakat zaptını, Bakanlar Kurulu onayladı. İki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre; çevre kirliliğinin azaltılması, çevrenin korunmasıyla birlikte sürdürülebilirliğin de sağlanması ve bilgi, deneyim, teknoloji paylaşımının yapılması amaçlanıyor.

Anlaşmada ayrıca;  hava kalitesi yönetimi, deniz ve kıyı kirliliğiyle mücadele, iklim değişikliği, kimyasallar yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi, çevre durum raporları, bütünleşmiş kıyı alanları yönetimi, çevre konusunda coğrafi bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve ilgili mevzuat düzenlemesi, korunan alanlarda doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunması, korunan alanlarda sürdürülebilir yönetim faaliyetlerinin planlanması, geliştirilmesi ve uygulanması, çevre eğitimi, çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi konuları da yer alıyor.

Mutabakat zaptında, belirlenen başlıklara göre eğitim programları, toplantılar, konferanslar, sempozyumlar, bilimsel ve teknik ziyaret programları düzenlenecek.

0 cevaplar

Bir yorum bırakın


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir