“Temel misyonumuz kadın”

Kadınların ekonomik, sosyal, politik alanlarda güçlenmesini amaçlayan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, 1986’dan beri çalışmalarını sürdürüyor. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Genel Koordinatörü Didem Demircan ile derneğin faaliyetleri, amaçları ve uygulayacakları projeleri konuştuk.

 KEDV’in kuruluşundan bahsedebilir misiniz?

1980’li yılların ortalarında İstanbul’a yoğun bir şekilde göç başlıyor. Göç sebebiyle oluşan gecekondu mahallelerinde çok fazla yoksulluk baş gösteriyor ve o dönemde yüksek lisans yapan bir grup kadın arkadaş o mahallelerde gördüklerini tezlerinde kullanmak için araştırmalar yapmaya başlıyorlar. Araştırmalar sırasında buradaki insanların ihtiyaçlarını görüyorlar ve “Bu sorunla ilgili ne yapılabilir?” sorusundan yola çıkarak 1986 yılında Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nı kuruyorlar.

Derneğin genel faaliyetlerini anlatabilir misiniz?

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın kuruluş amacı, dar gelirli kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü olması için onları desteklerken bir yandan da onların liderliklerini ön plana çıkarmak. Bu amaçtan yola çıkarak mahallelerde kurulan kadın ve çocuk merkezlerini ve kadın kooperatiflerini destekliyoruz. Bunların yanı sıra kadınlara örgütlenme eğitimleri veriyor ve kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik programlarımızı uyguluyoruz. Kadınlarımızın ekonomide daha aktif olmaları gerektiğine inanıyor; kendi işini kurmak isteyen kadınlara mikro ölçekli krediler sunuyor, temel girişimcilik eğitimiyle finansal okuryazarlık eğitimi veriyoruz. Kadınların gelir sağlamak için bize getirdikleri ürünlerin tasarımını iyileştirerek, dükkanımız Nahıl ve e-ticaret sitemiz aracılığıyla satışa sunuyoruz. Hem afete hazırlık hem de afetten sonra yapılacaklar konusunda kadınlarımızdan destek alıyor ve çalışmalarımızı birlikte yürütüyoruz. Tüm bunların yanında KEDV olarak, mültecileri ekonomik olarak güçlendirmek için ürün geliştirme çalışmaları yapıyor ve girişimcilik konusunda mültecilere destek veriyoruz.

 Kadın ve Çocuk Merkezlerinde neler yapılıyor?

Vakfı kuran kadınlar ilk olarak çalışmaya başladığında kadınların genelde evde çocuk bakımıyla meşgul olduğunu ve kendilerini gerçekleştirebilecekleri, güçlenebilecekleri birtakım faaliyetlere katılım gösteremediklerini görüyorlar. Kadınların daha aktif bir hayatı olması amacıyla KEDV mahallelerde Kadın ve çocuk merkezlerini kuruyor. Kurulan merkezlerde çocuklara okul öncesi eğitim hizmeti verilirken de bu merkezler kadınlar için birer dayanışma alanı oluyor. KEDV tarafından geliştirilmiş bir modelle merkezlerde çocuklara okul öncesi eğitim veriliyor. Bu model Türkiye’deki toplum temelli hizmet konusunda sayılı örneklerden bir tanesi ve biz erken çocukluk eğitimini yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Kadın ve çocuk merkezleri şu anda Mardin, Çanakkale, Diyarbakır, Çanakkale, İzmir, Düzce ve İstanbul’da faaliyet gösteriyor. Kadın ve çocuk merkezlerinde çocukların bakım hizmetini ve eğitimlerini mahalledeki kadınlar yapıyor. Kadınların ekonomik güçlenmeleri, politik olarak kararlara katılmak için merkezlerde eğitim programı da uygulanıyor.

Şu anda KEDV Kadın ve Çocuk Merkezleri açıyor mu veya merkezlere nasıl bir destek sağlıyor?

Daha önce bu kadın ve çocuk merkezleri, KEDV bünyesi altında açılıyordu ama bizim için bu merkezlerin kadınlar tarafından yürütülüyor olması daha önemli. Zaman içinde bize bağlı olan merkezler kadın kooperatifleri olarak kurulmaya başladılar ve bu kapsamda çalışmalarını yürütmeye devam ediyorlar. KEDV olarak kadın kooperatiflerine teknik eğitim ve maddi destek veriyoruz. Şu an Türkiye’deki birçok kadın kooperatifiyle mümkün olduğunca projeler yürütmeye çalışıyoruz. İki yılda bir kadın kooperatifleriyle ulusal toplantı yapıyoruz. Ulusal ve bölgesel toplantılarda bütün kadın kooperatiflerini bir araya getirip deneyimlerini paylaşacakları bir alan sağlamaya çalışıyoruz.

 Bu ulusal toplantıları sadece siz mi düzenliyorsunuz, kimler destek oluyor ve kadın kooperatiflerine ulaşımı nasıl sağlıyorsunuz?

Kadın kooperatifleri arasında sorunları paylaşmak üzere kadın kooperatifleri iletişim ağımız var. Buradan diğer kadın kooperatifleriyle sürekli iletişim halinde kalarak ihtiyaçlarını ve önceliklerini öğreniyoruz. Örnek verirsek iki yıl önceki uluslararası toplantıda kadın kooperatiflerinin normal işletme sayılmasıyla ilgili kooperatiflerin mevzuatla ilgili değişiklik talepleri vardı. Yasada ilgili kadın kooperatifleri şu an normal bir işletme şeklinde görünüyor ve herhangi bir muafiyetleri yok, vergi indirimleri yok halbuki toplum yararına çalışmalar yapıyorlar. Dernek ve vakıf olmadıkları için birtakım ayrıcalıklardan faydalanamıyorlar o yüzden bu yasal çerçevenin iyileştirilmesi için bakanlıktan toplantıya yetkilileri çağırarak sorunlarını dile getirmelerinde aracı olduk. Finansmanını da KEDV olarak çeşitli vakıflardan ve kurumlardan temin ediyoruz.

Maya ve Nahıl oluşumunu anlatabilir misiniz?

KEDV olarak 2002 yılında girişimcilere mikro kredi desteği sağlamak amacıyla Maya İktisadi İşletmesini kurduk. İlk önce depremden etkilenmiş ve işini kaybetmiş kadınlara kendi işini kurmaları amacıyla açtığımız Maya işletmesi altı şubede destek verirken şu an sadece Eskişehir’de devam ediyor. Vakıf olarak destek bulabilirsek Maya şubelerini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Dar gelirli kadınların ürünlerini iyileştirerek piyasaya sunmak için Nahıl dükkanımızı 2002 yılında kurduk. Aynı zamanda Nahıl’da yapılan satışlardan da hem kadınlara hem de vakfın programlarına gelir sağlıyoruz.

 Devam eden projelerinizden bahsedebilir misiniz? Gündeminizde neler var?

Mültecilere yönelik projelerimiz devam ediyor. Suriyeli ve Türkiyeli kadınlara girişimcilik eğitimleri ve farklılıklara saygı eğitimi veriyoruz. Bunun dışında Uluslararası Çalışma Örgütü iş birliğiyle Mardin ve Harran’da mülteci kadın kooperatifleri içinde örgütlenmeleri için çalışıyoruz. Petrol ofisiyle beraber “Gönül Ağacı” projesini yürütmeye devam ediyoruz. Proje kapsamında kadınların ürettikleri ürünler iyileştirilerek piyasaya sunulur hale getiriliyor, sonrasında Petrol Ofisi istasyonlarında ve çeşitli kanallarda satışa sunuluyor. Işık Üniversitesi desteğiyle mikro kredinin kadınlar üzerindeki etkisini anlamak için bir araştırma yapıyoruz. Ayrıca mikro girişimcilik konusunda farkındalık yaratmak amacıyla da özel bir bankanın iş birliğiyle bu sene dokuzuncusu verilecek olan Mikro Girişimcilik Ödül Törenini düzenliyoruz. Ödül törenine mikro kredi kuruluşlarından mikro kredi almış kadınlar başvuruyor. Kadıköy Belediyesi ile beraber kadınlara yönelik liderlik, girişimcilik gibi eğitim programları uyguluyoruz ve ürünlerini iyileştirilmeleri için Kadıköy Bölgesinde kadınlara destek veriyoruz. Bunun dışında Sultanahmet’te Ahır Kapı’da ikinci el satış şenliğimiz devam ediyor.

 

Yerel yönetimler ve üniversiteler paydaşımız

 İş birliği yaptığınız kurum ve kuruluşlar var mı?

Belediyelerle birçok projeyi ortak yürütüyoruz. Örnek olarak Eskişehir’de kurduğumuz Maya Mikro Kredi Şubesi için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile beraber çalıştık ve birçok konuda bize destek oldular. İzmir’de Urla Belediyesi, Mardin Valiliği ve birçok yerel yönetimle iş birliği içindeyiz. Üniversitelerde paydaşlarımız arasında. Üniversitelerdeki uzmanlarla da beraber çalışıyoruz.

Türkiye genelinde şu anda hangi illerde faaliyet gösteriyorsunuz?

Çalışmalarımızı yaygınlaştırmak için şubeleşmek yerine yereldeki kadın gruplarıyla beraber çalışıyoruz. Çanakkale, Düzce, İzmir, Muğla, Mardin, Diyarbakır, Trabzon, Artvin, Adıyaman, Hatay ve Manisa’daki kadın gruplarıyla çalışmalar yürütüyoruz.

Yakın zamanda uygulayacağınız proje fikriniz var mı? Varsa projenin amacı nedir, proje hayata geçince ne gibi yararlar sağlayacak ve ne zaman sonlanacak?

Vakfa kaynak sağlamak için İstanbul Maratonu’nda koşacağız. İzmir’de Nahıl şubesi açıldı. Şubenin tanıtımıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz ve önümüzdeki haftalarda bir açılış gerçekleştirilecek. Mülteci çalışmalarına ve kooperatiflerle çalışmaya devam edeceğiz. Yine yıl sonunda kadın kooperatifleri için ulusal toplantı düzenlemeyi hedefliyoruz.

 

 

0 cevaplar

Bir yorum bırakın


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir