Turnalar koruma altında

Anadolu’daki turna popülasyonun ve biyoçeşitliliğin korunması için Brisa ve WWF-Türkiye iş birliğiyle yürütülen Turnalar Hep Uçsun projesi kapsamında nesli tükenmekte olan turnalar için gözlem ve koruma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Brisa ve WWF-Türkiye iş birliğiyle Anadolu’daki turna popülasyonunun ve biyoçeşitliliğin korunması için Turnalar Hep Uçsun projesi yürütülüyor. Projeyle birlikte, elde edilen verilerle Türkiye’nin biyoçeşitliliği, doğası ve kültürü için büyük önem taşıyan turnaların korunmasını amaçlanıyor. 2013 yılında, Çukurova Deltası’nda başlatılan projeyle bugüne dek 21 bin km yol kat edilerek gerçekleştirilen gözlemlerde 10 bin civarı turna tespit edildi.

Sürdürülebilirliğin tüm iş süreçlerinin odağında olduğunu belirten Brisa CEO’su Cevdet Alemdar; “Sürdürülebilirliğin bir tercih değil, gelecek nesillere karşı büyük bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Bu bilinçle WWF-Türkiye’yle birlikte Anadolu’da turna popülasyonunu koruma ve güncel durumunu ortaya koyma amacıyla 2013 yılında Turnalar Hep Uçsun projesini hayata geçirdik. Türkiye’de bir kışlama alanında yapılan en kapsamlı çalışma olma niteliğini taşıyan projemiz, dört yılda önemli veriler ve bilgilere ulaşmamızı sağlarken çevrede bu türün korunması için farkındalık yaratılmasına da olanak tanıdı. Hem Türk hem de Japon kültüründe uzun ömür, iyi şans, refah ve umudu simgeleyen ve önemli bir yere sahip olan Turna, bu projenin temelini oluşturduğu gibi, aynı zamanda Sabancı Holding’le Bridgestone Corporation ortaklığında faaliyet gösteren şirketimizin de sembolü haline geldi. WWF-Türkiye’yle birlikte yaptığımız çalışmalarla turnalar, Çukurova deltasında çok daha huzurlu bir şekilde kışlıyor ve neslinin devamı için artık çok daha fazla şansa sahip. Projeyle,  gelecek nesillerin de hem doğal hem de kültürel bir zenginlik olan bu türü tanımalarına ve onunla birlikte yaşamayı sürdürmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

“Kuşların varlığı ve zenginliği, yaşadıkları doğal alanların iyi durumda olmasının göstergesi”

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ise; “Dünyadaki 500 bin turnanın kullandığı ana göç yollarından biri Çukurova Deltası ve bu göç yolundan yaklaşık 80.000 turna geçiyor. Yaptığımız çalışmalara göre; Türkiye’de kışı geçiren 10 bin civarı turna Çukurova Deltası’nda barınıyor. Bu rakam tahminlerin üstünde olmakla beraber aslında Çukurova Deltası’nın potansiyelinin çok altında. Kuşların varlığı ve zenginliği, yaşadıkları doğal alanların iyi durumda olmasının göstergesidir. Bu anlamda turnanın dünya genelinde sayısı oldukça fazlayken Türkiye’de tehlike altında olması hepimize önemli bir mesaj. Ülkemizdeki turnaların yüzde 95’ini barındıran Çukurova Deltası’nın bilinç ve farkındalıkla desteklenmesi, bu türün ve diğer canlıların burada gelişmelerine dolayısıyla da bölgenin biyoçeşitliliğinin korunarak zenginleşmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu, istikrarlı bir şekilde çalışmayı gerektiriyor ve Brisa’yla birlikte kararlı bir şekilde bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

 

0 cevaplar

Bir yorum bırakın


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir