Herkes için STEM tanıtıldı

İstanbul Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Avrupa Birliği Bakanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı iş birliğiyle düzenlen STEM For All/Herkes için STEM adlı projenin tanıtım toplantısı yapıldı.

Fen Bilimleri ve matematik eğitiminin teknoloji ve mühendislikle entegre edilerek tatbik edilen bir eğitim yaklaşımı olan STEM eğitiminin tanıtım toplantısı İstanbul Sarıyer’de gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıya akademisyenler, öğretmen, yönetici ve velilerin yanı sıra sektör temsilcileri de katıldı. Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tahmaz’ın konuşmasıyla başlayan tanıtım toplantısı, Proje Koordinatörü Sibel Saygın’ın proje sunumuyla devam etti.

“Öğrenci merkezli ve aktif öğrenmenin olduğu ortamlar sağlamalıyız”

Ezberci eğitimi bir kenara bırakarak öğrenci merkezli ve aktif öğrenmenin olduğu bir ortam sağlanması gerektiğine vurgu yapan Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tahmaz; “Fen ve Matematik eğitimini teknolojinin bizlere sağladığı olanaklarla ve mühendisliğin disiplinleriyle birleştirerek, öğrencilerimize 21’inci Yüzyıl becerilerini kazandırmalı ve ezberci eğitimi bir kenara bırakarak, onlara, öğrenci merkezli ve aktif öğrenmenin olduğu ortamlar sağlamalıyız. Bunun yanında eğitimin mihenk taşları olan öğretmenlerimizi başta biz yöneticiler olarak desteklemeli ve kişisel ve profesyonel anlamda kendilerini geliştirmek için fırsatlar sağlamalıyız” dedi.

“Endüstride 4.0 yakalamak eğitimde 4.0’ı yakalamadan, yaşamadan olamaz”

Proje Koordinatörü Sibel Saygın da gerçekleştirdiği proje sunumunda endüstri-eğitim ilişkisine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Şunun farkında olmalıyız ki endüstride 4.0 yakalamak eğitimde 4.0’ı yakalamadan, yaşamadan olamaz. Gelecekteki meslekleri belirleyen endüstri, ekonomi eğitim sistemini de etkilemektedir. Eğitim sistemlerinin de değiştirilmeleri, güncellenmeleri gerekmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında STEM eğitiminin eğitim politikalarında öncelikli hale gelmesi bizim projemizin ana gerekçesidir.

STEM kelimesi İngilizce olarak Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kavram ve STEM eğitim yaklaşımı da bu disiplinlerin birlikte kullanılarak, öğrencilerimizin keşfettiği problemi çözmek için bilgiyi yorumladığı ve ortaya bir ürün oluşturduğu bir eğitim yaklaşımıdır diyebiliriz”.

Toplantının ardından, 21’inci Yüzyıl Becerileri ve STEM Eğitim Yaklaşımı Konusunda Farkındalık Oluşturmak başlıklı panel düzenlendi.

0 cevaplar

Bir yorum bırakın


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir