Sosyal Bağış Hareketi’nde bağışlar eğitim için toplanıyor

Türkiye’de bireysel bağış ve sivil toplum farkındalığını artırmak amacıyla yola koyulan Sosyal Bağış Hareketi’nde bu ay bağışlar 15 Şubat Perşembe günü AÇEV için toplanıyor.

AÇEV, sosyo-ekonomik koşulları nedeniyle erken çocukluk döneminde destek alamayan çocuklar, anne-babalar ve genç kadınlar olarak belirlediği hedef kitlesinin ihtiyaçlarını araştırmalarla saptayıp, bu ihtiyaca cevap verecek bilimsel temelli eğitim programları geliştirdi. Verilen eğitimlerle bugüne kadar; 13 bin gönüllü eğitmen yetiştirildi, yüz yüze eğitim programlarıyla yaklaşık 1 milyon anne, baba, çocuk ve yetişkine ulaşıldı, internet ve mobil iletişim araçlarıyla yaygınlaşan eğitimlerle 10 milyon kişiye ulaşıldı.

İlk 6 yıl çocuklarımızın geleceğini belirliyor

Erken çocukluk olarak adlandırılan 0-6 yaş arası dönem, çocukların iyi yetişmesi için olağanüstü fırsatların olduğu bir dönemdir. Bu dönemde, çocuklar büyük bir hızla gelişir; zekası, algısı, kişiliği, sosyal davranışları ve zihinsel yetenekleri ciddi oranda şekillenir. Beyin gelişiminin büyük bölümü de bu dönemde tamamlanır. Bu durum, çocuğun hayatı boyunca etkili olacak olan özelliklerinin temelini oluşturur. AÇEV, erken çocukluk dönemini yaşamın mucizevi yılları olarak nitelendirirken, çalışmalarının önemli bir parçasını bu dönemdeki çocuklar için fırsat eşitliği yaratmaya ayırdı.

Bu zaman diliminde anne-babaları tarafından desteklenen çocuklar, ileride daha mutlu, sağlıklı ve başarılı bireyler oluyor. Toplum olarak birlikte gelişmeye ve birlikte yaşamaya daha çok katkıda bulunuyor. AÇEV farklı sosyoekonomik hedef kitlelere ve yaş gruplarına yönelik anne-baba eğitimleriyle çocuklarının gelişimine destek olmaları için ebeveynleri de güçlendiriyor.

Araştırmalar; yüksek sosyoekonomik statü ve eğitim seviyelerine sahip ailelerin 3 yaşındaki çocuklarının, düşük sosyoekonomik ve eğitim seviyesindeki ailelerin çocuklarından üç kat fazla kelime dağarcığının olduğunu gösteriyor.

Ayrıca, çocukların kendini daha iyi ifade edebilen, kişiler arası olumlu iletişim becerilerine sahip, şiddete daha az başvuran, eleştirel, sorgulayıcı ve yaratıcı bireyler olabilmeleri için, erken yaşlarda okuma alışkanlığı kazanmalarının önemine işaret ediyor.

Bu gerçekler doğrultusunda AÇEV ihtiyaç görülen bölgelerde çocuklara yönelik Okuyan Bir Gelecek Programı’nı yürütüyor. Bu program; Okuma Grupları, AÇEV Kütüphaneleri ve Aile Seminerleri’nden oluşan üç bileşenli bütüncül bir formatla düzenleniyor.

AÇEV’e destek olmak için 15 Şubat Perşembe günü bağış yapabilirsiniz.

0 cevaplar

Bir yorum bırakın


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir