“Kadınların yaşamlarını ve içinde yaşadıkları toplumu dönüştürmeleri amacıyla çalışıyoruz”

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Koordinatörü Didem Demircan, Türkiye’de kadınların ekonomik güçlenmesinin önündeki engelleri, bu engellerin aşılması için yapılabilecekleri ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı olarak yaptıkları çalışmaları kaleme aldı.

 

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) olarak 30 yıldır kadınların yaşamlarını ve içinde yaşadıkları toplumu dönüştürmeleri, yoksulluk ve eşitsizliğin var olmadığı güçlü bir toplum oluşturmaları amacıyla çalışıyoruz. Bu amaçla yereldeki kadınların örgütlenmeleri, katılımcı liderlik becerilerini güçlendirmeleri ve toplum odaklı kalkınmada dönüştürücü rol oynamaları için yereldeki kadınlarla birlikte çalışmalar yürütüyoruz.

Kadınlar; eğitim, mesleki beceri ve nitelik eksikliği, geleneksel aile içi sorumlulukları ve benzeri nedenlerle işgücü piyasasına giremiyorlar ve buna bağlı olarak da yüksek yoksulluk ve sosyal dışlanma riskine daha fazla maruz kalıyorlar. İşsizliğin yüksek olması da kadınların iş bulma ihtimalini daha da azaltıyor. İşsizlik ve formel sektörlerde tatmin edici bir iş bulma şansının azlığı, ekonomik zorluklarla birleştiğinde, özellikle yoksul kadınları, enformel sektörde, sosyal güvenliğin olmadığı, düşük ücretli ve yetenek gerektirmeyen işlerde çalışmaya ya da kendi mikro/küçük ölçekli işleriyle temel ihtiyaçlarını karşılamaya zorluyor. Çok yönlü bu sorunu çözmek için bütünlüklü politikaların geliştirilmemesi ise sorunun kronikleşmesine sebep oluyor. Öte yandan tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de krizler, işsizlik, yoksulluk ve toplumsal sorunlar giderek artıyor ve araştırmalara göre bu sorunlardan en çok kadınlar ve çocuklar etkileniyor. Savaşlar ve göç de bu sorunların daha da katmerlenmesine neden oluyor.

Bu engellere çözüm oluşturabilmek için KEDV olarak çeşitli modeller geliştiriyoruz. Örneğin kadınların ihtiyaçları etrafında bir araya gelerek ortak çözümler geliştirip uygulamaları için programlar geliştiriyoruz ve mahalle düzeyinde kadınlarla uyguluyoruz. Kadınların kendilerine ait kamusal alanlarda bir araya gelebilecekleri ve ihtiyaçlarına yönelik girişimler başlatabilecekleri kadın ve çocuk merkezlerinin ve kadın kooperatiflerinin kuruluşunu destekliyoruz. Bu yapıların görünürlüğünü ve etkisini artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz, karar mekanizmalarına katılımlarını sağlamaya çalışıyoruz. Kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik programımız kapsamında, sermaye kaynaklarına, bilgiye, destek mekanizmalarına erişimlerini kolaylaştırıyoruz. Kendi işini kurmak isteyen kadınlara mikro ölçekli krediler sunuyor, temel girişimcilik, finansal okuryazarlık gibi güçlenme eğitimleri veriyoruz. Kadınların gelir sağlamak için bize getirdikleri ürünlerin tasarımını iyileştirerek, dükkanımız Nahıl ve e-ticaret sitemiz aracılığıyla satışa sunuyoruz.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı olarak tabandaki kadınların yoksulluğa karşı ortak ihtiyaçları etrafında örgütlenmelerini ve kooperatifleşmelerini destekliyoruz. Çünkü kadın kooperatifleri bir yandan kadınların ekonomik güçlenmesini sağlarken diğer yandan benzerleriyle dayanışma içerisinde, eşit liderliklerini koyabilecekleri, ihtiyaç duydukları hizmetleri ortaklaşa sunarken özgüven kazanabilecekleri, daha stratejik ihtiyaçları için becerilerini geliştirebilecekleri katılımcı süreçler yaratıyor. Kadın kooperatifi çatısı altında kadınlar; toplum odaklı, kaliteli çocuk bakım ve eğitim hizmetleri sunuyor, mahalledeki kadınlara liderlik, finansal ve teknolojik okuryazarlık gibi beceri geliştirme ve güçlenme eğitimleri veriyor, ekonomik girişim başlatıyorlar. Ayrıca mahalle sorunlarının tespiti ve bu sorunların çözümü için yerel yetkililerle diyalog geliştiriyorlar ve kendi gündemlerini oluşturup sorunlarını tartıştıkları bir forum yaratıyorlar. Bu nedenle kooperatifler hem kadınların güçlenmesi, hem erken çocuk eğitim ve bakım hizmetlerinin yoksullar arasında yaygınlaştırılması hem de yoksulluğun sosyal ve ekonomik boyutunun giderilmesi açısından önemli bir seçenek olarak ortaya çıkıyor.

0 cevaplar

Bir yorum bırakın


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir