Yazılar

İzmir’e çevre ödülü

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı kapsamında, Akdeniz’e kıyısı olan şehirlerin çevre ve yaşam kalitesini iyileştirme çabalarını tanımak ve sürdürülebilir kalkınmalarını teşvik etmek amacıyla bu yıl ilk defa düzenlenen İstanbul Çevre Dostu Şehir Ödülü’nü İzmir Büyükşehir Belediyesi kazandı.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ödülü, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Barcelona Sözleşmesi Tarafları 20. Olağan Toplantısı’nda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na takdim edildi. Ödülü, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı Koordinatörü Gaetano Leone’yle Arnavutluk Turizm ve Çevre Bakan Yardımcısı Ornela Cuci birlikte verdi. Törene Türkiye’nin Arnavutluk Büyükelçisi Hidayet Bayraktar’la Çevre Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar da katıldı.

Barcelona Sözleşmesi Tarafları 20. Olağan Toplantısı’nda konuşan Aziz Kocaoğlu; “Sürdürülebilirlik ve çevre konusunda yüksek hassasiyetlere sahip, bu alanda örnek yatırımlar gerçekleştirmiş, geleceğini düşünen örnek bir Akdeniz kenti İzmir.. Bu kentin yerel yönetimi olarak da biz, gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız çevre yatırımlarıyla Türkiye’nin lider belediyesiyiz. Örneğin, Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı, kişi başına düşen atık su arıtma miktarı ve AB standartlarında arıtım oranıyla ülkemizde bir numarayız. Çok uzun yıllar kirlilik kaynağı olan körfezimizi, dünyanın en önemli geri dönüşüm projelerinden birini gerçekleştirerek yeniden yüzülebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Her ilçemize ayrı arıtma kuruyor, içme suyu havzalarını, toprağımızı ve suyumuzu titizlikle koruyoruz. Musluklarımızdan içilebilir su akıyor. Arıtma çamurlarını çürüterek biyogaz elde ediyor, bu biyogazla da kurutma işlemini gerçekleştiriyoruz. Organik ve iyi tarımı destekliyoruz. Üreticileri kooperatif çatısı altında topluyor, onları daha sağlıklı ürün yetiştirmeye teşvik ediyor ve bu sağlıklı ürünleri satın alarak kentlimizle paylaşıyoruz. Avrupa Birliği Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne taraf olarak, 2020 yılına kadar yetkimiz dahilindeki alanlarda karbondioksit salımını yüzde 20 oranında azaltmayı taahhüt etmiştik. Söz verdik, bu sözümüzü tutacağız. Hedefe giden yolda çok başarılı adımlar attık. Bugün burada, kentimizde gerçekleştirdiğimiz önemli çevre projelerini İstanbul Çevre Dostu Şehir Ödülü’yle taçlandırıyoruz. Üstelik bu ödülü, sadece coğrafi olarak değil, kalben de birbirine çok yakın olan dost ve kardeş Arnavutluk’ta alıyoruz” dedi.

İstanbul’da karar, Atina’da tescil

Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi olarak da bilinen Barselona Sözleşmesi, 1982 yılında yürürlüğe girdi ve Akdeniz’e kıyısı bulunan 21 ülkeyle Avrupa Birliği gibi, Türkiye de sözleşmeye taraf oldu.

2013 yılında İstanbul’da gerçekleşen Barselona Sözleşmesi 18. Taraf Ülkeler Toplantısı’nda kabul edilen İstanbul Deklarasyonu’nda, kentsel planlama konusunda entegre kıyı alanları yönetim ilkelerinin uygulanması, çevre kirliliğini azaltma çabaları kapsamında yeşil teknolojilerin tanıtılması, ekosistem esaslı yönetim politikalarının teşvik edilmesi ve kıyı kentlerin yerel hükümetlerle iş birliğinin geliştirilmesi kapsamında Çevre Dostu Şehirler Ödülü verilmesi öngörüldü. 2016 yılında Atina’da gerçekleştirilen toplantıda ise bu ödülün adı “İstanbul Çevre Dostu Şehir Ödülü” olarak tescil edildi.

İlk defa bu yıl verilen ödül için Akdeniz’de kıyısı olan 17 kent başvurdu. Üç bağımsız uzman tarafından desteklenen Teknik Komite, bu 17 başvuru arasından uygun olan 10 başvuruyu değerlendirdi ve daha sonra başvuruları üçe indirerek Hırvatistan’ın Crikvenica ve İsrail’in Tel Aviv kentleriyle birlikte İzmir’i elektronik ortamda halk oylamasına sundu. Halk oylaması sonucundaki sıralamaya göre de İzmir, Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından birinci ilan edildi.

 

İzmir’de sekiz ilçeye çok yönlü kalkınma çalışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğiyle Torbalı, Menderes, Ödemiş, Tire, Bayındır, Beydağ, Kiraz ve Selçuk ilçelerinin kalkınması amacıyla hayata geçirilen Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma ve Yaşam Stratejisi çalışması tamamlandı.

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşen tanıtım toplantısında günümüz dünyasında ülkelerle birlikte havzalar ve kentlerin de yarıştığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu; “Bu yarışta biz de varız. Hemşerilerimizi kalkındırmak ve refah içinde yaşamalarını sağlamak için kalkındırma stratejimizi belirledik ve hayata geçirmeye başladık. Kalkınma hedefine yönelik çalışmalarımızda sorunları teker teker çözmeye çalışıyoruz. Bıkmadan usanmadan bunu sürdürmek zorundayız. Bir iki sene rehavete kapılırsak, bu model çökebilir. Hem biz, hem ilçe belediyeler, hem ziraat odaları, hem kooperatif üreticileri birlikte olmak ve hedefe kilitlenmek zorundayız. Bugün İzmir’in geldiği nokta tesadüf değil. Çalışarak, aklın ve bilimin rehberliğinde, sessiz ve sakin adımlarımızın ne işe yaradığını, harcadığımız her kuruşun ne etki yaratacağını izleyerek bu noktaya geldik. Daha işin başındayız. Şimdi biri iki, ikiyi dört yapmaya başladık. Sonunda geometrik büyümeyi yakalayıp dördü 16 yapacağız. Bunun için karşılıklı güven lazım; onda da sorun yok. Daha yeni yatırımlar yapacağız. Soğuk hava paketleme yatırımlarıyla mevsimi uzatmaya ve pazarlama gücünü artırmaya yönelik çalışmalarımızla emeği maksimum faydaya dönüştürmeye kararlıyız” dedi.

“Yol haritası 700 katılımcıyla çizildi”

Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma ve Yaşam Stratejisi’yle ilgili çalışma sürecini ve yapılması planlananları anlatan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu ise; “Bu çalışma İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğiyle katılımcı bir süreçle hazırlandı. Her ilçede ayrı ayrı toplantılar düzenledik ve yerel paydaşlarla buluştuk. Özellikle bölge halkının katılımı, çalışmayı daha nitelikli kıldı. Sonra sekiz ilçenin temsilcileriyle bir araya gelerek ortak sorunları, ortak değerleri tespit ettik ve yol haritasını oluşturduk. Meslek odaları,  sektör temsilcileri ve derneklerle toplantı yaptık. 700’ün üzerinde katılımcıyla bu çalışmayı ortaya çıkardık. Artık İzmir’in merkez dışındaki ilçeleri hakkında önemli bir bilgi birikimine sahibiz. Bu birikim elbet kentin faydası için kullanılacak bir yol bulacaktır”  dedi.

Çok yönlü gelişim

Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma ve Yaşam Stratejisi kapsamında beş stratejik ana tema, 15 stratejik gelişme ekseni ve 273 varlık odaklı kalkınma fikri oluşturuldu. Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma ve Yaşam Stratejisi kapsamında; havza tarım bilgi sisteminin oluşturulması,  kırsal alandaki kadın girişimciliğin desteklenmesi, havza içi ormanlarındaki tıbbi aromatik bitkilerinin orman dışında, tarımsal üretim içerisinde yetiştiriciliğinin yapılması, tanıtılması ve markalaşmasının sağlanması, işleme tesislerinin kurulması, hayvancılık ihtisas bölgelerinde geri dönüşüm teknolojilerinin uygulanması, yöresel tarım ürünlerinin coğrafi işaretlenmesi ve markalaştırılmasının teşvik edilmesi, havzada süt toplanan köylerin yollarının öncelikle iyileştirilmesi, deniz ve tatlı su balıkçılığı alanında barınak, liman ve işleme tesislerinin kurulması ve yatırımların teşvik edilmesi, iyi tarım ve organik tarım ürünleri ile sağlıklı gıda pazarlarının oluşturulması, turizmin canlandırılması için festivaller, kamp, karavan alanları, pazarlar vb. ulusal ve uluslararası boyutta düzenlenmesi, küçük Menderes nehri kirliliğinin tam karakterizasyonunun yapılması, yenilenebilir enerji kaynakların geliştirilmesi, üreticilerin eğitimlerle etkinliğinin artırılması amaçlanıyor.

İzmir’in elektrikli otobüsleri çevreyi koruyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin elektrikli otobüsleri, 436 ton karbondioksit salınımını engelledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevreyi korumak amacıyla nisan ayında Türkiye’nin ilk full elektrikli otobüs filosunu hizmete sundu.  Tamamen yerli teknolojiyle üretilen elektrikli otobüslerle ulaşımda hem akaryakıt tasarrufu yapıldı hem de 436 ton karbondioksit salınımını engelledi.

İnceleme ve araştırma çalışmalarının ardından İzmir’in coğrafi ve iklim şartlarına göre üretilen elektrikli otobüsler, günde 250 kilometre yol alırken elektrik dışında hiçbir enerji kaynağı kullanmıyor.

ESHOT Genel Müdürlüğü, tam elektrikli otobüs filosunun kendi ürettiği elektrikle çalışabilmesi için Buca’daki atölye binalarının çatılarında toplam 10 bin metrekarelik alanda güneş enerjisi santrali kuracak. 3 bin 680 adet fotovoltaik panelden oluşan güneş enerjisi santralinin, yıllık yaklaşık 1.38 megavat elektrik enerjisi üretmesi planlıyor.

Kaynak : Milliyet Haber

İzmir’de koli koli mutluluk dağıtılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ömür boyu diyet yapmak zorunda kalan çölyak ve PKU hastalarına destek olmak için özel gıda paketi dağıtımına başladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2011 yılında Kent Ekmek Fabrikası’nda uygun fiyatlı glütensiz ekmek üretimine başlamıştı. Üretilen glütensiz ekmekleri 76 şehre dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, özel gıda paketleri hazırlayıp çölyak ve PKU hastalarına dağıtarak destek olmayı sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan gıda paketlerinde çölyak hastaları için; un, bulgur, makarnadan tutun da gofret ve krakere kadar birçok ürün bulunuyor. Hazırlanan gıda paketleri yılda 3 kez dağıtılıyor.
Anne ve Babadan idari yönetimlere çağrı
Daha 13 günlükken PKU tanısı konulan 2,5 yaşındaki Teoman’ın annesi Semiha Biçici; “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gıda yardımlarından çok memnunuz. Çünkü Büyükşehir Belediyesi, bu yardımları yaparken maddi durum şartı aramıyor. Gelirin iyiymiş, kötüymüş buna bakmaksızın gıda yardımını çölyak ve PKU’lu hastalara veriyor. Teoman büyüdükçe ihtiyaçlarımız artıyor ve bu yardım da bizi çok rahatlatıyor. Ürünleri piyasada bulmakta hem zorlanıyoruz hem de maddi açıdan çok pahalı. Örneğin 50 kuruşa satılan çubuk krakerleri biz 9 liraya almak zorunda kalıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu sosyal bilincini diğer illere de örnek almalı, çölyak ve PKU’lu hastalarımıza destek vermeliler” dedi.

Yıpranan asfaltlara alternatif kullanım

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBETON Genel Müdürlüğü’nün merkez şantiyesindeki asfalt üretim tesisinde bir geri dönüşüm projesine imza attı. Hizmete giren yeni tesisle yıpranan yollardan kazınan asfalt kalıntılarının yeniden kullanılması ve ekonomiye artı değer kazandırılması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı kuruluşu İZBETON Genel Müdürlüğü, kentin asfalt ihtiyacını karşılamak için üretim rekorları kırarken, bir yandan da geri dönüşüm alanında örnek bir çalışma gerçekleştirdi. İZBETON’un Bornova’daki merkez şantiyesinde kurulan saatte 340 ton üretim kapasitesine sahip yeni asfalt plentiyle birlikte çalışan geri dönüşüm ünitesi de hizmete girdi. Deforme olmuş yollardan kazınan asfalt kalıntıları bu yeni tesiste atık olmaktan çıkarılıp işlemden geçirilerek yeniden kullanılıyor. Şimdilik yüzde 10 oranında geri dönüşüm sağlayan sistemin, daha da geliştirilerek bu oranın yüzde 20’ye çıkarılması hedefleniyor. Uygulama sayesinde asfalt üretiminde tasarruf sağlanması planlanıyor.

 

Çevre dostları ödüllendirilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği ve ilçe belediyeleri işbirliğinde düzenlediği atık pil toplama kampanyası başladı. Kampanya kapsamında atık dönüşümüne farkındalık sağlanması amaçlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği ve ilçe belediyeleri işbirliğinde düzenlediği atık pil toplama kampanyası başladı. Kampanyaya katılmak isteyenlerin, yıl boyunca topladıkları kullanılmış pilleri 8 Haziran akşamına kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin giriş kapısında kurulan stanttaki kumbaralara atabileceği belirtildi.

Ödüller verilecek

Tartımlar sonucunda yetişkinler, gençler, çocuklar, okullar, sivil toplum kuruluşları, anaokulları, muhtarlıklar, ilçe belediyeler ve İZELMAN A.Ş özel ödülü olmak üzere, dokuz kategoride dereceye girenlere ödülleri, 15 Haziran’da İzmir Sanat’ta verilecek. Çevre dostları notebook, tablet bilgisayar, masaüstü bilgisayar, yazıcı, spor seti, satranç seti ve interaktif dokunmatik akıllı tahta gibi ödüllerin sahibi olacak.

Tarımı destekleyen girişim

Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun Belediyesi’nin desteğiyle Zeytin Okulu projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında bölgedeki doğal ve kültürel varlığın korunması, zenginleşmesi ve var olan istihdamın artırılması amaçlanıyor.

Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun Belediyesi’nin desteğiyle hayata geçirdiği Zeytin Okulu, İnecik Köyü’nde açıldı. Eğitim ve atölye faaliyetlerinin düzenleneceği okul, zeytin ve zeytin ürünleri başta olmak üzere bölgedeki doğal ve kültürel varlığın korunmasına, zenginleşmesine katkı sağlayarak istihdamı artırmayı amaçlıyor.

Okulun açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Zeytin Okulu’nun Yarımada’nın kalkınması için hayata geçirdikleri Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejesi’ne katkı koyacağını belirterek; “2004 yılından bu yana kırsalın kalkınması için çalışıyoruz. Kalkınmada kaldıraç görevi üstlenecek Yarımada bölgesi için önce yarışma daha sonra hazırladığımız stratejik planla yapılacakları belirledik. Aynı uygulamayı Bakırçay-Gediz ve Küçük Menderes havzaları için yapıyoruz.  Karşılıklı güven tesis etmeden, sahiplenme duygusunu geliştirmeden yaptığınız projelerin yaşama,  gelişme şansı tesadüflere bağlıdır. Biz hep birlikte köylümüz, çiftçimiz bir araya gelerek başarıyı yakaladık” dedi.

Karbon ayak izi azaltılıyor

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi, Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisinden çıkan çamuru yine aynı tesiste elde edilen biyogazla kurutuyor. Üç yılda 21.3 milyon liralık tasarruf sağlayan bu iki tesisle 175 bin ağaç kadar katkı sağlandı. Projeyle kentteki karbon ayak izi azaltılarak hava kirliliğinin azaltılması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı ve iklim dostu kent yaratmak için yenilenebilir enerji kullanımını artırdı. 2020 yılına kadar kentteki karbondioksit salımını yüzde 20 oranında azaltmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi’yle çalışmalara başladı. 2014 yılı Şubat ayında hizmete giren Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi’nde çürütme esnasında oluşan biyogaz, yenilenebilir enerji kaynağı olarak çamurun kurutulma işleminde kullanılıyor.

Tesisten çıkan çamurlar, çevre dostu ve ekonomik olması nedeniyle çimento fabrikaları tarafından yakıt olarak kullanılırken, bol miktarda organik madde içeren arıtma çamurlarının tarımda ve yeşil alanlarda değerlendirilmesi için de hazırlıklar sürüyor.

Enerji ihtiyacı çatıdan üretiliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük tam elektrikli otobüs filosunu kurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan 20 otobüslük tam elektrikli filo, ESHOT Genel Müdürlüğü’nün kendi ürettiği elektrikle çalışacak. Bu hedef doğrultusunda ESHOT’un Buca’daki atölye binalarının çatılarında toplam 10 bin metrekarelik alanda güneş enerjisi santralı kuruluyor. 3 bin 680 fotovoltaik panelden oluşan güneş enerjisi santralı, yıllık yaklaşık 1.38 MW elektrik enerjisi üretecek. Santralde üretilen bu enerji, çevre dostu tam elektrikli otobüslerin şarj edilmesinde kullanılacak. Böylelikle yıllık 5 bin tonluk karbon salımının önüne geçilecek.