Yazılar

Gelecek için STEM

Mastercard, İngilizce STEM olarak bilinen fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında sunulan fırsatlar konusunu araştırdı.

Mastercard’ın yürüttüğü son araştırmaya göre STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarında çalışan kadınlar, diğer kadınların da STEM alanını tercih etmesinde olumlu rol oynuyor. STEM alanlarında çalışmayan kadınların yüzde 42’si, eğer önlerinde bu alanlarda çalışan kadın örnekler olsaydı söz konusu alanlara ilgi duyabileceklerini belirtiyor. Araştırmasonuçlarını yorumlayan Mastercard, bu problemlere eğitim yoluyla çözüm üretilebileceğinin altını çiziyor.

Farkındalık daha okul sıralarındayken yaratılmalı

Araştırmaya göre kız öğrencilerin STEM kariyerini tercih etmeme eğilimleri, böyle bir kariyer yolunun farkında olmamalarından kaynaklanıyor. STEM dışı alanları tercih eden kadınların dörtte biri okul yıllarında bilgilendirilmiş olsalardı bu alanlardaki fırsatları daha iyi anlayıp değerlendirebileceklerini belirtiyor.

Araştırmanın diğer çarpıcı sonucuna göre, STEM alanlarında çalışan kadınlar, kız çocuklarının okullarda STEM yani fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında cesaretlendirildiğini düşünüyor. Bu alanlarda çalışmayan kadınların çoğu ise bu şekilde düşünmüyor. Bu sonuç, STEM alanında cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesinde henüz okul sıralarındayken farkındalık yaratılmasının önemini vurguluyor. Kariyer seminerleri ve benzeri danışmanlıklarla kız öğrencilerin ilgisini STEM alanlarına çekmek ve motivasyonlarını artırmak sorunun çözümü için en etkili çözüm olarak görülüyor.

Türkiye’nin dijital dönüşümü için STEM alanında kadın istihdamının artırılması önemli

Mastercard, geleceğin mesleklerinin STEM becerileri gerektireceği gerçeği göz önünde bulundurulduğu takdirde, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında kız çocuklarında farkındalık yaratmanın, STEM alanlarında kadınların üst pozisyonlara gelebilmesinin de yolunu açacağının altını çiziyor. Türkiye’nin dijital dönüşümü yakalayabilmesi ve sürdürebilmesi için kadınların bu alanlarda da istihdam edilebilmesinin önemini vurguluyor. Rapordan ayrıca, STEM becerilerinin ekonomik büyüme bakımından önem taşıdığı ve Türk ekonomisi için gerekli olduğu sonucu çıkıyor.

Açlıkla mücadelede dijital dönem

Mastercard ve Dünya Gıda Programı iş birliğiyle 2012 yılından bu yana gerçekleştirilen Dijital Gıda projesiyle ihtiyacı olan insanlara 100 milyon öğün sağlanacak.

Almanya’nın Hamburg şehrinde gerçekleşen 2017 Küresel Vatandaşlık Festivali’nde Mastercard ve Dünya Gıda Programı, açlık ve yoksullukla mücadele etmek  için başlattıkları Dijital Gıda projesinde yeni bir taahhütte bulundular.Buna  göre Dünya genelinde en çok ihtiyaç duyan insanlara 100 milyon öğün programıyla fon ve yemek sağlanacak.

Nakdin dezavantajlarından arınmış ve açlık probleminin olmadığı bir dünya yaratmak için başlatılan proje, Birleşmiş Milletler’in 3 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden biri olan açlığı sıfırlamaya yönelik Mastercard’ın ,WFP ile gerçekleştireceği ilk global program olacak. Bu taahhüdü gerçekleştirmek için Mastercard ilk 12 aylık süreçte mümkün olduğunca fazla yiyecek sağlamaya çalışacak.

Yoksulluk kısır döngüsünü kırmak için Mastercard ve WFP birlikte daha önce de ortak programlar gerçekleştirmişti. Mastercard daha önce iş ortağı bankalarla ve perakendecilerle ortak oluşturulan fon sayesinde dünya genelinde 17 milyon çocuğa okul yemeği imkanı sağlamıştı. Bu yeni programın amacıysa en muhtaç durumdaki dünya vatandaşlarına ulaşmak.

Daha iyi bir hayatın kapılarını aralıyor

ihtiyacı olan milyonlarca çocuğun gıda ihtiyacının karşılanmasını sağlayacak. Açlıkla mücadele eden toplumlardaki ihtiyaç sahipleri, yerel işletmelerden elektronik kuponlar ile gıda temin edebiliyor. Bu kuponlar, cep telefonları veya kartlar aracılığıyla, finansal hizmetlere erişimi olmayan kişilere ulaştırılıyor. 2016’dan bu yana Mastercard çalışanları WFP ofisinde çalışarak, okul yemeğine yatırılan her 1 doların, daha iyi sağlık ve eğitim koşulları sunmasını ve 6$ olarak ekonomik geri dönüşünü sağlıyorlar.