Yazılar

TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP öncülüğünde, “Hedefler İçin İş Dünyası Platformu” kuruldu

TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP, Türkiye’de Birleşmiş Milletler’in evrensel çağrısı olan sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışacak dünyanın ilk özel sektör inisiyatifiyle hayata geçirilmiş düşünce ve uygulama platformunu kurdu. “Hedefler İçin İş Dünyası Platformu” adıyla faaliyet gösterecek platformun başkanlığını Ümit Boyner üstlenecek. Birleşmiş Milletler’in yoksulluktan iklim değişikliğine, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevreye kadar 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini temel alacak Platform ile iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma ve refaha katkısının artırılması hedefleniyor.

TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP, sürdürülebilir bir kalkınma için toplumdaki tüm oyunculara iş düştüğü anlayışıyla harekete geçti ve bu konuda dünyanın ‘özel sektör inisiyatifiyle hayata geçirilmiş ilk düşünce ve uygulama (Think Do Tank) platformu’ olan “Hedefler İçin İş Dünyası Platformu”nu kurdu. Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığını Ümit Boyner’in üstlendiği platform, özel sektör, kamu ve STK’ları, ‘sürdürülebilir kalkınma’ ortak paydasında buluşturacak ve özel sektöre, kalkınmada nasıl bir çözüm ortağı olabileceğine ilişkin yol haritaları sunacak.

Önümüzdeki iki yıl boyunca Platform, belirlenecek odak sektörlere yönelik analizler gerçekleştirecek. Bu analizler sonunda çok paydaşlı diyalogların başlatılması hedefleniyor. Özel sektör, kamu ve STK’lara yönelik politika ve strateji önerileri geliştirerek bunların uygulanmasına rehberlik edecek Hedefler İçin İş Dünyası Platformu, sahada somut projelerin uygulanmasına katkı sağlayacak. 

Birleşmiş Milletler’in yoksulluktan iklim değişikliğine, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevreye kadar 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinitemel alacak Platform ile işletmelerin uzun vadeli başarısı güvence altına alınırken, Türk iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma ve refaha katkılarının da artırılması hedefleniyor..

TÜRKONFED, TÜSİAD veUNDP’nin ortak girişimiyle kurulan platformun mutabakat zaptı, Grand Hyatt İstanbul Oteli’nde düzenlenen toplantı ile imzalandı. Toplantıya, Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, UNDP Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi ile BM Mukim Koordinatörü Irena Vojáčková-Sollorano katıldı.

Ümit Boyner: “Aynı hedef için bir araya geldiğimizde gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir hedef yok

Dünyanın bugün insanlık tarihinin en iyi zamanlarını yaşamasına rağmen küresel eşitsizliğin tüm tarihteki en üst seviyeye eriştiğini hatırlatarak başlayan Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden çevreye, adaletten iklim değişikliği ile yoksulluk ve açlığa uzanan sorunlar yaşadığını belirtti.

“Birleşmiş Milletler’in üye ülkeleri bu sorunları gündemine alarak, 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin üstesinden gelmek için 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini benimsedi. 2030 yılına sadece 11 yıl kaldı. Bu 11 yılda, dünyadaki açlığa son verebilir, kadın-erkek eşitliğini sağlayabilir ya da iklim değişikliğini durdurabilir miyiz?” diyen Boyner, şöyle devam etti: “Geçtiğimiz dört yılda küresel performansımıza bakarak karamsar olmakla birlikte, diğer yandan elimizdeki imkanları göz önünde bulundurduğumuzda ‘evet’, bunları hala gerçekleştirebiliriz. Küresel hedeflerin belki de önemli unsuru, küresel sorunların küresel çözümler gerektirdiği mottosundan hareketle ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliğini ön plana çıkarması. Hükümetler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, akademi başta olmak üzere tüm paydaşları kapsayıcı bir şekilde süreçlere dahil edebilirsek, evet, başarabiliriz.”

Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusunun, değişime açık, rekabetçi ve küresel ekonomiye entegre iş dünyası ile tüm kurumlarının hızlı adaptasyon ve harekete geçme kabiliyetine sahip olduğunu vurgulayan Boyner, “Aynı hedef için bir araya geldiğimizde gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir hedef yok. Hedefler İçin İş Dünyası Platformunu, Türkiye’de işte bu ortak hareketi mümkün kılabilmek hedefiyle kurduk. TÜSİAD ve TÜRKONFED’in üye tabanında yer alan 40 binden fazla şirketi, 244 derneği ve UNDP’nin geniş küresel ağını bir araya getiren bu Platform, aynı zamanda tüm bu kuruluşların insan kaynağı, beşeri sermayesi ve finans kaynağı çeşitliğini de buluşturuyor. Bu Platform şimdiye kadar özveriyle kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yürütmüş olan ve planları dahilinde olan tüm şirketlerin ellerindeki kaynaklarını daha verimli ve etkin kullanmalarını sağlayacak çok ortaklı programları hayata geçirecek, bu kaynakların kamu ve sivil toplumun sağladığı olanaklarla en doğru şekilde buluşmasını sağlayacak” dedi.

“Platform ile düşünce ve uygulama kuruluşlarından biri olmayı hedefliyoruz”

Hedefler İçin İş Dünyası Platformunun odağına sürdürülebilir kalkınmayı alan, özel sektör inisiyatifiyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile hayata geçirilmiş bir “düşünce-uygulama” platformu olarak da dünyada bir ilk niteliğinde olduğunu söyleyen Boyner, şunları aktardı:“Bildiğiniz üzere ‘think tank’ kuruluşları düşünce üretir, politika önerilerini ortaya koyar. Oysa değişen dünyada düşünce kuruluşları da dönüşüyor. Artık ‘Think Do Tank’ çağındayız. İşte Hedefler İçin İş Dünyası Platformu düşünceyi etkin eylemlere dönüştürebilen bu “Think Do Tank” kuruluşlarından biri olmayı hedefliyor. Öncü bir araştırma ve çözüm merkezi olarak tasarlanan Platform, BM’nin yoksulluktan iklim değişikliğine, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevre sorunlarına kadar 17 hedefi temel alacak çalışmalar gerçekleştirecek. Önümüzdeki iki yıl süresinde ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri bağlamında sektörel ve bölgesel ihtiyaçlarını “teşhis” ederken; eş zamanlı olarak da, özel sektör ve paydaşlar ile ortak çözüm stratejileri geliştirerek çok ortaklı kamu-özel sektör programlarını hayata geçireceğiz. Yani hedefler doğrultusunda üretilen düşünceyi, sahaya inerek uygulayacağız.”

12 trilyon dolarlık bir pazar fırsatı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri yoksulluğun ana nedenlerine çözüm bulmayı ve “kimseyi arkada bırakmadan” herkes için fayda sağlayan bir kalkınma modeli yaratmayı amaçlıyor” diyen Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Başkanı Ümit Boyner, hedeflerin aynı zamanda iş dünyası için de çok önemli fırsatlar barındırdığını belirtti. Boyner, şöyle devam etti: “Daha İyi İş, Daha İyi Dünya Raporu’na göre iş dünyasının sürdürülebilirlik gündemine liderlik ederek yapacağı yatırımlar ile 2030 yılına gelindiğinde 12 trilyon dolar değerinde pazar fırsatı yaratılacak. Bu fırsatların yoğunlaştığı sektörler ise Tarım ve Gıda, Enerji ve sağlık olarak karşımıza çıkıyor ve dünya ekonomisinin yüzde 60’ını oluşturuyor. Araştırmalar aynı zamanda, küresel hedeflere yönelik harekete geçen şirketlerin daha çok küresel yatırım çektiğini gösteriyor. 2014 verilerine göre yatırımcılar sadece ABD’de 6 trilyon dolar, dünyada ise 21.4 trilyon doları Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine bağlı şirketlere yatırmışlar. Benzer şekilde bu şirketler ulusal destek ve uluslararası fonlardan daha fazla faydalanıyor. UNDP’nin özel sektör odaklı “Unchartered Waters” raporuna göre, hedeflerin uygulamaya konması, şirketlere finansal değerin yanı sıra nitelikli insan kaynağına erişim, daha güçlü ve sürdürülebilir tedarik zinciri, artan verimlilik ve inovasyon gibi daha birçok fırsat sunuyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak, hepimiz için daha gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye ve çok daha yaşanılası bir dünya anlamına geliyor. Bu hedeflerle umut edilen rengarenk, kalkınmış, tertemiz ve eşit bir dünya için, platform olarak TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP olarak oluşturduğumuz güç birliği ile var gücümüzle çalışacağız.”

Erol Bilecik: “Sürdürülebilir Kalkınma gündeminin kilitlerini, yarattığımız bu değer zinciri ile geliştireceğimiz yeni iş modelleri üzerinden çözebiliriz. “

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik konuşmasında:

“İş dünyası liderleri olarak kurumlarımızın dört duvardan ibaret olmadığını biliyoruz. Artan sorumluluklarımızın ve etki alanımızın potansiyelinin de farkındayız. Sürdürülebilir Kalkınma gündeminin kilitlerini, yarattığımız bu değer zinciri ile geliştireceğimiz yeni iş modelleri üzerinden çözebiliriz. Hedefler için İş Dünyası platformunu iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hayata geçmesi için diğer paydaşlar ile farklı işbirlikleri kurması ve çözümün ortağı olması hayali ile kuruyoruz.” dedi.

Orhan Turan: “Özel sektör, hedeflerin gerçekleştirilmesinde kaldıraç görevi üstlendi”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise yaptığı konuşmada, platform ile ekonomik büyüme ve istihdam mekanizmasının önemli bir parçası olan özel sektörün, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir kaldıraç görevi üstlendiğini söyledi. TÜRKONFED Başkanı, şöyle devam etti: “Platform ile ilk etapta, TÜSİADile birlikte TÜRKONFED’in Anadolu’ya yayılan 40 bin firmaya ulaşan üye yapısını harekete geçireceğiz. Sadece kalkınma aracı değil, aynı zamanda kalkınmanın sağlayıcısı da olacak platform ile sorunlara entegre çözümler geliştireceğiz.”

Irena Vojackova-Sollorano:” Platform, ortak eyleme geçilmesini sağlamayı hedefliyor”

Özel sektörün artık kalkınmanın sadece bir aracı değil aynı zamanda bir oyuncusu konumuna geldiğini belirten Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova-Sollorano ise,Hedefler için İş Dünyası Platformu’nun da bu önemli değişimin bir sonucu olarak ortaya çıktığını söyledi. Vojackova-Sollorano, “Bu platform, özel sektörün refah ve istihdam üretme, teknoloji transfer etme, ürün ve hizmet sağlamanın ötesinde, ana işletme faaliyetleri ve diğer katkıları aracılığıyla, hükümet ve kalkınma kuruluşları ile el ele vererek, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında ortak eyleme geçmesini sağlamayı hedefliyor”dedi.

Claudio Tomasi: “İşletmelerin ihtiyaç duyduğu araştırma verileri ve nitelikli rehberliği sağlayacak”

BM Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi de Hedefler için İş Dünyası Platformu’nun, sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerini pozitif yönde geliştirmek isteyen sorumluluk sahibi işletmelerin ihtiyaç duyduğu araştırma verileri ve nitelikli rehberliği sağlayacağını vurguladı.Tomasi, “Platformun ortaya koyacağı çıktılar, işletmelerin uzun vadeli başarısını güvence altına alırken, sürdürülebilir kalkınma, refah ve barışa da anlamlı katkılar sunacak”dedi.

Sosyal Fayda Zirvesi’nde iyilik konuşulacak

Küresel öneme sahip sorunların liderlerce ele alınmasını, dünyanın geleceğine dair kaygıları olan bireylerin seslerinin geniş kitlelere ulaştırılmasını hedefleyen ve bu sene Türkiye’de beşincisi düzenlenecek olan Sosyal Fayda Zirvesi, 15 Ekim’de Hilton Bosphorus İstanbul Convention Center’da gerçekleştirilecek.

İnsanlık ilerlerken kimseyi geride bırakmama konusundaki çözümlere odaklanan ve bu sene Türkiye’de beşincisi gerçekleştirilecek olan Sosyal Fayda Zirvesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile UNDP ve TBWA For Good iş birliğinde Doğan Holding platin sponsorluğunda 15 Ekim’de Hilton Bosphorus İstanbul Convention Center’da gerçekleştirilecek. Rixos Group’un da altın sponsor olduğu, tüm gün boyu sürecek etkinlikte, Türkiye’den ve dünyadan sosyal fayda odaklı ünlü isimler ile çok sayıda değişim mimarı, iyilik hakkında konuşacak.

Düşünce önderleri, yeni medya ve teknoloji uzmanları, aktivistler ve toplum üzerinde etkili isimlerin benzersiz bir buluşması olan ve her yıl düzenlenen Sosyal Fayda Zirvesi’nin 2018 İstanbul ayağında konuşma yapacak isimler de açıklanmaya başladı. Halit Ergenç’in gün akışını yöneteceği etkinlikte, Gökçe Bahadır, Harun Tekin, Mert Fırat, Serenay Sarıkaya ve Yekta Kopan gibi sanatçılar konuşmacı olarak yer alacak. WWF Türkiye Genel Müdürü Aslıhan Durukan Pasinli, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı, UNDP Türkiye Ofisi Direktörü Claudio Tomasi, IKSV Genel Müdürü Görgün Taner, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu gibi iş dünyasının önde gelen isimlerinin de katılacağı etkinlikte, küresel öneme sahip sorunların iyilikle nasıl ele alınacağı konuşulacak.

“Küresel hedefler” olarak da bilinen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ne yönelik ilerlemelere odaklanan Sosyal Fayda Zirvesi, aynı vizyonu paylaşan kişiler ve kuruluşlar tarafından destekleniyor. Dünyanın daha adil, dürüst ve insani bir yer haline gelmesinde bireylerin, işletmelerin ve hükümetlerin yakın ve güçlü bir ortaklığa ihtiyaç duyduğunun net bir şekilde altını çizen zirve, New York’ta 2010, İstanbul’da ise 2013 yılından bu yana düzenleniyor.

Sosyal Fayda Zirvesi, kullanılan #2030ŞİMDİ etiketi yoluyla da medyanın ve teknolojinin anlamlı değişimlerin ana motoru olabilmesi konusuna kafa yoran ilham verici uzmanları, çevrimiçi dünyada bir araya getiriyor.

Sorunlara Çözümler Buluşmaları yaklaşıyor

Sorunlara Çözümler Buluşmaları, UNDP desteği ve Impact Hub ev sahipliğinde hayata geçiriliyor.

Bu etkinlik özelinde yapılan ilham verici çalışmaları ve iyi uygulama örneklerini dinlemek, karşılıklı fikir ve deneyim paylaşımında bulunmak amacıyla sosyal girişimcileri, sivil toplum kuruluşlarını, özel sektör ve kamu kurumlarının bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Sorunlara Çözümler Buluşmaları’nın ilk etkinliğinde Hedef 13: İklim Eylemi başlığında güncel sorunları çözmeye yönelik toplumsal etkisi yüksek çalışmaları konuşulacak. 17 Mayıs Perşembe günü 18:30-19:00 aralığında gerçekleşecek karşılama ve tanışmanın ardından 19:00-19:15’te Sürdürülebilirlik Adımları Kurucu Ortak ve Genel Koordinatörü Emrah Kurum ve UNDP Türkiye İletişim Koordinatörü Faik Uyanık ile tarafından açılış konuşmaları yapılacak.  Açılış konuşmasından hemen sonra UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Nuri Özbağdatlı moderatörlüğünde; İklim Haber Yayın Yönetmeni Barış Doğru, Arçelik Regülasyonlar ve Uyum Yöneticisi Fatih Demiray, Fazla Gıda Kurucusu Olcay Silah ve TEMA Vakfı Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Özgül Erdemli Mutlu ile Hedef 13: İklim Eylemi paneli gerçekleştirilecek.

ÇEVKO Vakfı’ndan Suriyeli mültecilere geri dönüşüm bilinci

ÇEVKO Vakfı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğinde Şanlıurfa ve Kilis’te yürütülen Suriyeli Mülteci Yerleşim Birimlerinde Geri Kazanım Bilincinin Yaygınlaştırılması Projesi sonrasında, Suriyeli mülteci çocukların yaptığı resimler ve mülteci kadınların geri dönüşümlü malzemelerden yaptıkları el işi çalışmaları, Ataşehir Belediyesi ev sahipliğinde Novada Ataşehir Alışveriş Merkezi’nde sergileniyor.

Ataşehir Belediyesi, doğa ve insan için büyük anlam taşıyan özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatla Dünya Dönüşür isimli sergi, Şanlıurfa ve Kilis’te yürütülen Suriyeli Mülteci Yerleşim Birimlerinde Geri Kazanım Bilincinin Yaygınlaştırılması Projesi’nde Suriyeli mülteci çocukların yaptığı resimlerden ve mülteci kadınların geri dönüşümlü malzemelerden yaptıkları el işi çalışmalarından oluşuyor. Novada Ataşehir AVM, Cemal Süreyya Tiyatro ve Sergi Salonu üçüncü katta yer alan sergi, 31 Mart 2018 tarihinde dek açık kalacak.

Kapsamlı Eğitim Projesi
Suriyeli Mülteci Yerleşim Birimlerinde Geri Kazanım Bilincinin Yaygınlaştırılması Projesi, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı ÇEVKO, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğinde gerçekleştirildi. 2016 yılı Haziran ayında başlayan ve bir yıl boyunca Şanlıurfa’da Viranşehir, Ceylanpınar, Akçakale ve Harran’da, Kilis’te ise Elbeyli ve Öncüpınar’da yürütülen eğitici projede, Şanlıurfa ve Kilis’te geçici konaklama alanlarında yaşayan Suriyeli mültecilerin yaklaşık yüzde 90’ına ulaşılarak, geri kazanımın önemi anlatıldı.

Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi, Gaziantep’te ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çalışan Gazi Kültür Sanat A.Ş. desteği ile kamplarda eğitim verecek ve geri kazanımı 7’den 70’e herkese anlatacak ekipler oluşturuldu. Bu ekipler, kamp görevlileri ve temizlik personelinden başlayarak öğrenci ve öğretmenlerle birlikte kadınlara ve okul öncesi çocuklara, genç yaşlı binlerce Suriyeli mülteciye ulaşarak geri dönüşümün ne olduğunu, ambalaj atıklarının geri kazanımı sayesinde ne gibi tasarruflar sağlanabileceğini anlattılar. Çocuk ve öğretmen eğitimlerinde kullanılan sunum ve diğer eğitim materyalleri Arapça olarak hazırlanarak dağıtıldı. Verilen eğitimlerle eş zamanlı olarak kamplarda çöp konteynırlarının yanlarına geri dönüşüm konteynırları yerleştirildi ve hazırlanan afişler uygun alanlara asıldı.

Çocuklar için oyun sahnelendi
ÇEVKO Vakfı’nın müzikli çocuk oyunu “Geri Dönüşüm Yolunda”, proje kapsamında Arapçaya çevrilerek, kamplarda kadınların diktikleri kostümlerle çocuklar tarafından sahnelendi. Provalar, kostüm hazırlıkları ve oyunun sahnelenmesi, kamplarda yaşayan çocukların güzel zaman geçirmesini sağladı.

Proje kapsamında ayrıca, çocukların eğlenerek öğrenebilmeleri, okulda öğrendiklerini pekiştirebilmeleri amacıyla Yeşil Eğitim Konteynerleri’nden temin edilen bilgisayarlar kullanılarak beş adet “atıklar ve geri dönüşüm” temalı bilgisayar oyunu yaptırıldı. Çocuklar farklı oyunlarla, hangi atıkları nereye atmaları konusunda gerekli tüm bilgileri oyunlar oynayarak, eğlenerek öğrenme fırsatı elde ettiler. Bilgisayar oyunları undp.cevkoproje.org internet adresinde kullanıma sunuldu.

Sürdürülebilir kalkınmada kadının yeri tartışıldı

TÜRKONFED, Un Women ve UNDP iş birliğiyle gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kadının Rolü Zirvesi” İstanbul’da gerçekleştirildi.

Kadınların istihdam edilmelerine yönelik projeler uygulayan TÜRKONFED, UN Women ve UNDP destekleriyle düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kadının Rolü Zirvesi, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’la Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜRKONFED İDK Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano ve Birleşmiş  Milletler Kadın Birimi Empower Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Koordinatörü Meral Güzel’in açılış konuşmalarıyla başlayan zirvede; kadınların hayatın her alanında güçlenmesine ilişkin çözüm önerileri, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma vizyonuyla ele alındı.

 “Kadın eli değmezse sürdürülebilir kalkınma mümkün değil”

Ülkelerin rekabetçiliğinin, ekonominin yanı sıra sosyo-kültürel hayatta yarattığı zihinsel dönüşümü, sürdürülebilir kalkınma için nasıl etkin kullandığıyla da ölçüldüğünü belirten TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu; “Kadının ekonomik hayata aktif katılması, ülkelerin refah seviyesini artırırken, kalkınmanın da en önemli göstergesi olarak kabul ediliyor. 2018-2020 Orta Vadeli Program’da, istihdam oranının OVP dönemi boyunca yüzde 49,5’e ulaşması hedefleniyor. Yani 29 milyon olan istihdam edilen kişi sayısı, 2020’de 31 milyon 369 bin kişiye ulaşacak. Dünyadaki işgücünün yüzde 40’ını kadınların oluşturduğu biliniyor. 2025’e kadar toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması halinde dünya ekonomisine 12 trilyon dolarlık bir katkının ortaya çıkacağı düşünüldüğünde, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmayı sağlaması için elindeki potansiyeli harekete geçirmesinin gerekliliği çok net bir şekilde görünüyor. İşgücü açısından, kadın- erkek uçurumundan kaynaklanan ekonomik kaybımız Gayri Safi Milli Hasılamızın yüzde 25’ine denk geliyor. IMF’nin geçtiğimiz yıllarda yayımladığı araştırmaya göre; kadın elinin değmediği ülkelerde ekonomik kayıp yüzde 30’lara kadar çıkıyor. Avrupa’da kadın istihdamı yüzde 40’ın altında olan tek ülke Türkiye. Yani kadın eli değmezse refah da huzur da kalkınma da pek mümkün değil” dedi.

 “BM cinsiyet eşitsizliğini küresel bir sorun olarak görüyor”

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin, tüm dünya vatandaşları için 2030 Kalkınma Gündemi’nin en temel parçası olduğunu anlatan Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano; “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, cinsiyet eşitsizliğinin küresel bir sorun olduğu farkındalığıyla, kadınlara ve kızlara karşı ayrımcılık ve eşitsizliklerin üzerine gidilmesine büyük önem vermektedir. Hem bir insan hakları meselesi hem de kalkınmayı tetikleyici bir etken olarak cinsiyet eşitliğini, kadınların ve kızların güçlenmesini temel alan 17 hedef, cinsiyet eşitliğine ulaşılabilmesi için çok boyutlu bir tutum izlemektedir. Bu hedeflerin hepsinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması için alınan somut önlemlerin yanı sıra; toplumsal normlar ve davranışlarla cinsiyet kalıpları gibi kadınların eğitim ve iş hayatına katılımını sınırlayan, kadın ve erkeklerin cinsiyet rollerini aşmalarına engel olan sebeplere de eğilmemiz gerekiyor. Hükümetler, sivil toplum ve özel sektörün sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumları teşvik etmek konusunda beraber çalışması büyük önem taşıyor” dedi.

Zirve kapsamında, Birleşmiş Milletler Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ışığında; “Sürdürülebilir Kalkınma için Nitelikli Eğitim Stratejileri”, “Sürdürülebilir Kalkınmada Sanayinin Geleceği”, “Sürdürülebilir Kalkınma için Sorumlu Üretim ve Tüketim” ve “Sürdürülebilir Kalkınma için Barış ve Güçlü Kurumlar” başlıklarıyla toplam dört panel düzenlendi.

Panellere; Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı, Procter and Gamble Türkiye ve Kafkaslar Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu, TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz,  SUTEKS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nur Ger, Garantisi Bankası CEO’su Ali Fuat Erbil, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İdil Yiğitbaşı, Unilever Pakistan CEO’su Shazia Syed, Sodexo Global Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Satu Hescung, EBRD Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Oksana Pak, C@rma-Care Move Act Direktörü Sandrine Ramboux, Livstcket Kurucu ve CEO’su Birgitta Notlöf, Ürdün İş Geliştirme CEO’su Nayef Stetieh ve Gulf African Bank Genel Müdürü Abdalla Abdulkhalik gibi yöneticiler konuşmacı olarak katıldı.

Sürdürülebilir kalkınmada kadının rolü konuşulacak

TÜRKONFED, Un Women ve UNDP iş birliğiyle 19 Ekim’de “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kadının Rolü” temasıyla bir zirve düzenlenecek.

Kadınların istihdam edilmelerine yönelik projeler uygulayan TÜRKONFED, Un Women ve UNDP’nin destekleriyle Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kadının Rolü temasıyla düzenlenecek zirve, Swissotel The Bosphorus’da 19 Ekim tarihinde gerçekleşecek.

Zirve kapsamında; “Sürdürülebilir Kalkınma için Nitelikli Eğitim Stratejileri”, “Sürdürülebilir Kalkınmada Sanayinin Geleceği”, “Sürdürülebilir Kalkınma için Sorumlu Üretim ve Tüketim” ve “Sürdürülebilir Kalkınma için Barış ve Güçlü Kurumlar” başlıklarıyla dört panel yapılacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜRKONFED İDK Komisyonu Başkanı Yasemin Açık, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano ve Birleşmiş  Milletler Kadın Birimi Empower Women Avrupa ve Asya Bölgesel Koordinatörü Meral Güzel’in açılış konuşmalarıyla başlayacak olan zirve, yerli ve yabancı panelistlerin katılımıyla gerçekleşecek.

Mert Fırat İyi Niyet Elçisi oldu

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda farkındalığı ve desteği artırmak amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından ünlü oyuncu Mert Fırat Türkiye’deki ilk İyi Niyet Elçisi olarak atandı.

3 Ekim’de İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında UNDP tarafından yoksulluğu sona erdirme, eşitsizlikle mücadele ve iklim değişikliğini durdurmaya yönelik çalışmaları için farkındalığı artırmak amacıyla oyuncu Mert Fırat’ı Türkiye’deki ilk İyi Niyet Elçisi olarak atadı. İyi Niyet Elçisi olarak Mert Fırat, iki yıl boyunca Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı etkinlik ve toplantılarına katılarak Küresel Hedefleri anlatacak.

Mert Fırat; “Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İyi Niyet Elçisi olarak benim esas görevim, açlığı ve yoksulluğu sona erdirerek ve eşitsizliği ortadan kaldırarak herkes için daha iyi bir gelecek yaratma amacı taşıyan “Küresel Hedefler” konusunda farkındalığı artırmak olacak. Hepimiz biliyoruz ki, cinsiyet eşitliği sağlanmadan ve iklim değişikliği durdurulmadan, bu hedefleri başarmak mümkün değil” dedi.

BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Irena Vojackova-Sollorano da törende yaptığı konuşmada; “Mert Fırat’ı da artık aramızda görmekten gurur duyuyoruz. Onun enerjisi ve azmi, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin” aciliyet arz eden ve evrensel mesajını daha yüksek sesle duyuracak. Mert’in desteği Türkiye’de mümkün olduğunca çok sayıda insanın “Küresel Hedefler” konusunda bilinçlenmesini sağlayacak ve dünyamızın daha yaşanabilir bir yer haline gelmesi yolunda harekete geçirecek” dedi.

Demek ki neymiş?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaştıkça e-posta kutum “kadın” konulu bültenlerle doldu taştı. Gelen e-postaların bir kısmı Türkiye’de kadınların yaşadığı en büyük sorunlardan bahsediyordu. Cinsiyet ayrımcılığı, işsizlik, şiddet, eğitimsizlik gibi… Bir diğer kısmı ise kurumların kadınlar için düzenlediği konser, sergi, film gösterimi gibi etkinlik haberlerinden oluşuyordu.

Bir ümit, kadınlar günü vesilesiyle gerçekten topluma, kadına yarar sağlayan bir sosyal sorumluluk projesi görürüm diye düşündüm. Olmadı.

Tam da bu yazıyı kaleme aldığım gün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı İstatistiklerle kadın verilerini açıkladı. Verilere göre Türkiye’de 2016 yılında kadın nüfus 39 milyon 771 bin 221 kişi gözüküyor. Yani nüfusun yüzde 49,8’ini kadınlar oluşturuyor.

Peki eğitim durumları nasıl?

Türkiye’de, 25 ve daha yukarı yaşta olan ve okuma yazma bilmeyen toplam nüfus oranı yüzde 5,4 iken bu oran erkeklerde yüzde 1,8, kadınlarda yüzde 9 görünüyor. Lise ve dengi okul mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştakilerin toplam nüfus içindeki oranı yüzde 19,5 ve bu oran erkeklerde yüzde 23,5, kadınlarda ise yüzde 15,6. Yüksekokul veya fakülte mezunu olan toplam nüfus oranı yüzde 15,5. Bu oran erkeklerde yüzde 17,9, kadınlarda yüzde 13,1.

Bu verileri neden mi veriyorum?

Belki kadınlar için “gerçek fayda” sağlamak isteyecek bir kurum bu verilerden bir şeyler çıkarır da harekete geçer diye… Peki hiç mi yok faydalı projeler? Var elbette.

Tıpkı Limak Vakfı’nın bundan iki yıl önce başlattığı, Aile ve Sosyal Politikaları Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte yürütülen

Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK) Projesi gibi. Türkiye’de kadın mühendis sayısını artırmak, istihdama katkı sağlamak ve kadınların tüm iş alanlarında karar verici pozisyonlara gelebilmesini desteklemek amacını taşıyan bu projenin bir benzeri mi? Yok.

Peki biraz daha bakalım TÜİK verilerine. Araştırmada kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görülüyor. Mesela okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 16,1 iken yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 71,6’ya çıkmış.

Aile yapısı araştırması 2016 sonuçlarına göre ise Türkiye genelinde yemek yapma işini yüzde 91,2 oranında kadınlar yaparken, erkeklerin yemek yapma oranı yüzde 8,8. Evin boya-badana işini yüzde 80,4 oranında erkekler yapıyor. Kadınlarda bu oran yüzde 19,6. Yani erkek işi, kadın işi uçurumunun ne yazık ki devam ettiği görülüyor.

Derken bir ses geldi aklıma:

“İşin kadını erkeği olmaz!” diyordu Filli Boya, kadın istihdamı ve fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İŞKUR’un katkılarıyla başlattığı Filli Kadın Ustalar’ı projesini tanıttığı reklam filminde.

Demek ki neymiş? İstenirse, biraz yaratıcı düşünülürse faydalı, ihtiyaç duyulan projeler yaratılabiliyormuş.

Kadın ustalar yetişmesine katkı sağlayan Filli Boya gibi markaların çoğalmasını diliyorum…

 

Türkiye’nin mühendis kızları İstanbul’da

Limak Vakfı, Aile ve Sosyal Politikaları Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte yürütülen Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi’nde yer alan bursiyerler İstanbul’da ikinci kez bir araya geldi.

Türkiye’de kadın mühendis sayısını artırmak, istihdama katkı sağlamak ve kadınların tüm iş alanlarında karar verici pozisyonlara gelebilmesini desteklemek amacıyla Limak Vakfı tarafından iki yıl önce başlatılan Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK) Projesi büyümeye devam ediyor. Proje kapsamında Türkiye’nin 18 farklı ilinden, 27 devlet üniversitesinde belli alanlarda mühendislik eğitimi alan öğrenciler ile deneyimli kadın mühendislerden oluşan mentorlar geçtiğimiz hafta sonunda İstanbul’da Limak Holding ofisinde ikinci kez bir araya geldi.

Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi’nin üniversite ayağında; öğrencilere burs, mentorluk desteği, staj, iş imkanlarının yanı sıra, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi desteğiyle, Sosyal Mühendislik Sertifikası ve online İngilizce eğitimi gibi imkanlar da sunuluyor.

İkinci kez İstanbul’da bir araya gelen bursiyerler toplantıda birbirleriyle tanıştılar ve proje kapsamında yerine getirmekle yükümlü oldukları sosyal sorumluluk faaliyetlerini anlatıp, projeye dahil olma hikayelerini paylaştılar.

Türkiye’nin Mühendis Kızları, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Komedyen ve Oyuncu Cem Yılmaz, Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin ve Moda Tasarımcısı Arzu Kaprol’un ilham verici sunum ve motivasyon arttırıcı sohbetlerini dinlediler.

Sonrasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde “Movies in Concert: Amaedeus Live” etkinliğine katıldılar. Ertesi gün gerçekleşen, “proje iç iletişim geliştirme programı”nı takiben, hep birlikte İstanbul’u gezme fırsatı edindiler.

İş gücüne katılım oranı yüzde 33
Programda yaptığı konuşmada Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve projenin lideri Ebru Özdemir; ülkemizdeki kadınların iş gücüne katılım oranlarının çok az olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’de kadın nüfus oranı yüzde 49, fakat iş gücüne katılım oranı hala yüzde 33 civarında seyrediyor. Biz de bu projeye tam da bu sebeple başladık, Türkiye’de bu oranları kadınlar lehine değiştirmeli, kadının ekonomik hayattaki rolünün her alanda güçlendirilmesi için çalışmalıyız. Türkiye’nin Mühendis Kızları projesiyle hem bu algıyı yıkmak hem de iş dünyasında yönetim kademelerindeki kadın sayısını artırmak için harekete geçtik. Türkiye’de bu oranları değiştirirsek tüm dünyaya örnek oluruz” dedi.

Liselerde farkındalık eğitimleri başlıyor
Bu sene, proje paydaşları olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve UNDP ile birlikte, liselerde farkındalık eğitimlerine başlayacakları bilgisini de paylaşan Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: “Projenin ikinci ayağında, liselerde okuyan kızların mühendislik tercih etmeleri için özendirme ve bilgilendirme çalışmalarına başlıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında mühendislik potansiyeli olan kızlarımıza ve onların kararlarına etki eden ebeveynlerine ve öğretmenlerine mühendisliği anlatmak üzere seminerler düzenleyeceğiz, bilgilendirme kitapçıkları paylaşacağız. Pilot ilimiz Hatay’la başlayıp daha sonra diğer illerimize de taşıyacağız.”